Bacsa Logo       Català Francés Anglés Català Espanyol
           
             
             
 
                   
                 
   
      Número 28
www.bacsa.es
bacsa@bacsa.es
 
                 
  INNOVACIÓ I ADAPTACIÓ PER FER-HO TOT MÉS FÀCIL  
  BACSA desenvolupa un nou programa informàtic per programar balances, bàsic i de fàcil ús, pensat per a botigues i petits comerços.

Els nostres clients són molt variats, tant per les seves necessitats en qüestions de pesatge, com pel seu coneixement i habilitats tècniques en la gestió i programació dels instruments de pesatge.

És per això que, un cop escoltades les seves peticions, des BACSA hem identificat la necessitat de crear un programa informàtic senzill i de fàcil ús, pensat per comerços o petits supermercats amb una o diverses balances, que permeti gestionar de forma senzilla a través de l'ordinador els paràmetres personalitzats per a l'execució d'aquestes balances.
 
  BACSA - NUEVO SOFTWARE DE GESTION DE BALANZAS SMS  
  Algunes de les funcions que ens permet desenvolupar aquest programa són les següents:
  • Connectar i gestionar el funcionament d'una o diverses balances.
  • Registrar productes (PLU 's), amb preu i característiques, organitzant-los en " Famílies de productes", que al seu torn s'organitzen en "Seccions", podent assignar a diferents balances de forma personalitzada.
  • Base de dades de productes (PLU s) editable a través d'Access.
  • Coordinar data, hora i missatge publicitari de totes les balances, així com la capçalera i detalls en el tiquet imprès.
El propòsit de desenvolupar aquest programa és des d'ajudar a fer més suportable la tasca del petit comerciant fins a millorar la gestió i organització dins d'un petit supermercat. El nostre objectiu és seguir innovant i exigint-nos el màxim per poder oferir productes de qualitat que permetin optimitzar el temps i el treball.

Estem a la seva disposició, per tal d'assessorar des dels nostres departaments tècnic i comercial, sobre qualsevol qüestió concernent al món del pesatge en el sector de l'alimentació.

Sense més rebin una cordial salutació.

José María Catalán

Director Gerent
 
  Balanza con Impresora BP Balanza Gráfica con Impresora SPG Balanza con Gráfica con Impresora DG  
                 
  Advertencia legal:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero automatizado cuyo responsable es BÁSCULAS Y ARCAS CATALUNYA, S.A. (CIF A-08944118) quien los utiliza para el intercambio de información sobre sus productos y servicios, así como para la gestión de las relaciones comerciales presentes o futuras con usted o su empresa. Estos datos no serán cedidos ni comunicados a terceros en ningún caso. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, y cancelación mediante escrito (acompañando fotocopia de su DNI) dirigido a BÁSCULAS Y ARCAS CATALUNYA, S.A. P. I. Santiga – C/Flassaders 13-15 – nave 1, 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).
Si no desea recibir más comunicaciones de nuestra parte, por favor devuélvanos este correo indicando BAJA en el Asunto. Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.
 
               

 

             
Segueix-nos a les xarxes socials Contactar Enllaços Avís Legal i Condicions Certificats Política de Privacitat
    YouTube Google+ Linkedin Twiter Facebook    
        Contactar Enllaços Avís Legal i Condicions Certificats Política de Privacitat
               
Bàscules, Balances, Balances Comercials i Pesatge Industrial - Pol. Ind. Santiga, C / Flassaders 13-15, Nau 1, 08130 - Sta.Perpetua de Mogoda (Barcelona) - Tel .: 34 937.183.312 Fax: 34 937186277